Regulamin

I. Wstęp

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.racingshop.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu www.racingshop.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3. Sprzedającym jest firma Automotive Klaudia Temple, która pod marką www.hrxstore.pl prowadzi działalność.

4. Firma Automotive Klaudia Temple jest zarejestrowana w Myślenicach, Osiedle 1000-lecia 31/15, w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 681-191-43-81, REGON: 120990691.

II. Towary

1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Każda wątpliwość dotycząca określonych produktów powinna być skonsultowana ze sklepem we własnym zakresie.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN.

2. Jeżeli nie wskazano inaczej, prezentowane ceny są ostatecznymi cenami zawierającymi cła i podatki, w szczególności podatek VAT.

3. Ceny zaakceptowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia ale nie dłużej niż 7 dni roboczych.

IV. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.

2. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Do potwierdzenia zamówienia służy odnośnik z kodem potwierdzającym zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej automatyczne po zarejestrowaniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy zamawianiu.

3. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru.

4. Wybrane zamówienia mogą zostać przez nas dodatkowo potwierdzone telefonicznie.

V. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

VI. Dokument sprzedaży

1. Do przesyłki dołączamy paragon lub na żądanie Kupującego zaznaczone w zamówieniu fakturę VAT.

2. Fakturę VAT przesyłamy w terminie 7 dni od dokonania zakupu .

VII. Dostawa

1. Towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Kupujący pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, opakowania i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia.

3. Towar dostępny fizycznie w magazynie wysyłamy w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia przedpłaty, jeżeli była wymagana. Termin dostawy towaru niedostępnego w magazynie ustalany jest indywidualnie.

4. Mamy prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru w magazynie. O fakcie wydłużenia terminu dostawy informujemy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia.

5. Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia do naprawienia szkody jaką druga Sprzedający poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

VIII. Zwroty

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od daty wydania mu towaru (Zwrot w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów […] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)

2. Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany w Regulaminie.

3. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem.

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon lub fakturę lub potwierdzenie zamówienia oraz dane rachunku bankowego Kupującego.

5. Gwarantujemy zwrot zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu w wysokości ceny towaru.

6. Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów […] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.

2. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.

3. Jeżeli przy rejestracji Kupujący wyrazi wolę subskrypcji biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe Kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze promocyjnym.

4. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

5. Dane przetwarzane są w naszej siedzibie, której adres podano we Wstępie do Regulaminu.

6. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

7. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.

8. Współdziałamy z organami ścigania w zakresie zapobiegania nadużyciom i przestępstwom internetowym. Interwencje podejmowane są szczególnie w przypadku: próby posłużenia się cudzą kartą bankową lub próby złożenia zamówienia z wykorzystaniem cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych.

X. Inne postanowienia

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

2. Regulamin i obowiązuje od 15.12.2016

Śledź nas na Facebooku